Grau Superior DAM

  • Titulació: Tècnic/a Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM).
  • Família professional: Informàtica i Comunicacions.
  • Objectiu: Desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.
  • Durada: Dos cursos acadèmics. 2.000 hores: 1.683 hores lectives i 317 hores de formació en centres de treball.

Grau Superior DAM

Sabadell

Data inici: 20/09/2021

2.000 hores (2 cursos acadèmics)

317h de formació en centres de treball.

ANGLÈS tècnic

SWIFT, Unity3D, Python i MongoDB

VULL MÉS INFORMACIÓ